Miesięczne archiwum: lipiec 2014

Przydatne aliasy

Zdaża się czasem, że bardzo łatwo można ułatwić sobie życie zastepując jedną komendę, inną.
Część osób pewnie się z tym niezgodzi, jednak poniżej przedstawiam aliasy z których najczęsciej
korzystam:

alias cp='rsync -Pra'
alias mocp='/usr/bin/mocp-scrobbler.py -d; mocp'
alias pacman='powerpill'
alias mpv='mpv 
--brightness=10 --gamma=5'

Używając mpv do odtwarzania plików wideo zwiększam jasność i gammę, ze względu na to, że inaczej przy uruchomionym redshift’cie wyglądają po prostu źle.