Archiwum kategorii: selfhosted

Media ingestion snippets

rename GoPro clips according to creation dates:

for f in *.MP4; do mv -n "$f" "$(date -r "$f" +"%Y%m%d_%H%M%S").mp4"; done

change picture names according to exif data:

exiftool -r '-FileName<CreateDate' -d '%Y-%m-%d %H.%M.%S%%-c.%%le' .

make timelapse video from JPG snapshots using Intel Quick Sync:

ffmpeg -r 12 -pattern_type glob -y -i '*.jpg' -vcodec mjpeg_qsv -crf 0 "output.mp4"

make timelapse video from normal video with some motion blur using Intel QuickSync:

ffmpeg -i input.mkv -filter:v "tblend=average,framestep=2,setpts=0.1*PTS" -r 96 -b:v 30M -crf 10 -vcodec h264_qsv -an -y output.mkv

merge video files without transcoding them:

ffmpeg -safe 0 -f concat -i <(find . -type f -name '*MP4' -printf "file '$PWD/%p'\n" | sort) -c copy output.mkv

Homelab: TOOR

Specs:
– Intel J1900
– 8 GB of DDR3 non-ecc memory
– 2x WD Blue WD30EZRZ-00Z5HB0 3 TB
– chassis: Fractal Design Node804

Roles:
– Docker host
– backup replication
– backup sync

Runs:
– Debian testing

Docks:

– kanboard/kanboard:stable
– linuxserver/duplicati
– linuxserver/sickbeard
– linuxserver/couchpotato
– guacamole/guacamole
– jenkins
– diameter/rtorrent-rutorrent:latest
– gogs/gogs
– guacamole/guacd
– linuxserver/headphones
– homeassistant/home-assistant

Run many services on the same port with sslh

Objective: run many services on the same port with sslh

sslh is a superb utility which greatly increased my satisfaction of self-hosting xmpp, www, vpn, ssh and other. Why? How? Let’s see!

Introduction

Sometimes it may be neccesary to run different services that listen on the same port. Often the case is with VPN, XMPP, HTTP(s), SSH.
sslh will enable us to do so in a easy and efficient way.

Czytaj dalej

Życie z technologią – bezpiecznie, wygodnie.

Życie z technologią – bezpiecznie, wygodnie – czy to możliwe?

Technologia jest nieodłącznym elementem codziennego życia niemal każdego człowieka.
Niektórym to życie ułatwia, niektórym utrudnia. Są osoby, które nie umieją z niej korzystać, żyją w fałszywym przeświadczeniu że umieją, a całej reszczie pomaga z dnia na dzień.
Pomyślałem, że opis tego w jaki sposób sam korzystam z technologii na co dzień może być źródłem inspiracaji dla innych, jak i wszelkie komentarze cennymi uwagami dla mnie.

Czytaj dalej

Ograniczenia i limity nie interesują mnie, czyli życie na publicznej sieci.

Często i gęsto zdarza się, że sieci na uczelniach, w hotelach bądź restauracjach mają nałożone poważne restrykcje.
Możliwe, że kiedyś ktoś narozrabiał, i w wyniku tego konieczne było ograniczenie możliwości.
Jednak co w sytuacji, w której szerszy dostęp do internetu potrzebny jest w dobrych celach?
Sytuacja życiowa inspirująca napisanie tego artykułu: sieć na uczelni, która dopuszcza ruch z siecią Internet tylko i wyłącznie na portach 80 oraz 443 TCP.

Czytaj dalej

Mail-in-a-box – serwer mailowy w jednym skrypcie, w kontenerze lxc

Jak łatwo i szybko postawić dobry serwer mailowy, z niemal wszystkimi możliwymi wodotryskami?
Wydawać by się mogło, że to nie możliwe, a z pewnością wymagałoby dużo pracy… jakby więc podjąć temat tak, żeby sie nie narobić..?
Z pomocą przyszedł mi całkiem niezły skrypt, mail-in-a-box!

Czytaj dalej